دانلود سکولاریسم و آسیب شناسی فرهنگی، اجتماعی نسل ها

دسته: علوم اجتماعی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 69 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 32

  • سکولاریسم و آسیب شناسی فرهنگی، اجتماعی نسل ها
  • سکولاریسم و آسیب شناسی فرهنگی، اجتماعی نسل ها

  • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 68 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 بررسی سکولاریسم وآسیب شناسی فرهنگی واجتماعی نسل ها تحقیق بررسی سکولاریسم وآسیب شناسی فرهنگی واجتماعی نسل ها پروژه بررسی سکولاریسم وآسیب شناسی فرهنگی واجتماعی...

  • مقاله ترجمه شده با عنوان شبکه های ارتباطی بی سیمی نسل سوم و نسل چهارم: روش سیستمی برای ارزیابی های راهبردی. ---[دانلود]--- عنوان انگلیسی مقاله: Value network dynamics in 3G–4G wireless communications: A systems...

سکولاریسم و آسیب شناسی فرهنگی، اجتماعی نسل ها

مقدمه:

الف: ادبیات سکولاریسم

1- بررسی مفهوم دنیاگرایی secularism

2- تعریف سکولاریسم

3- معانی شش گانه سکولاریسم

4- تفاوت سکولاریسم و سکولاریزاسیون

5- تفاوت سکولاریسم و لائیسم

ب: زمینه های پیدایش سکولاریسم

1- زمینه های فکری:

A – نهضت علمی

B – علم و فن آوری

2- وقایع اجتماعی

3- زمینه های فرهنگی:

A کلیسا و عملکرد آن

B – نهضت اصلاح دینی

(Reformation)

ج- راههای ورود سکولاریسم به کشورهای اسلامی

1- روشنفکران وابسته

2- فراماسون ها

3- انجمن های سری

4- احزاب سیاسی

5- مطبوعات (روزنامه ها و مجلات)

6- نقش فن آوری

آنچه که امروز بعنوان صفت ممیزه غرب از مشرق زمین قلمداد می گردد یعنی تفکر سکولاریسم، در ابتدای امر مکتبی الحادی نبوده اما بعدها در اثر همکاری این مکتب با جنبش های ضد دینی اواخر قرن نوزدهم از طریق آثار چارلز برادلو سکولاریسم عموماً بصورت تز جداسازی دین از دولت نمایان گردیده و با مفهوم فرانسوی لیزاسیون به معنای سیاست خارج ساختن امور از کنترل دولت که از عصر روشنفکری و انقلاب فرانسه نشأت گرفته نزدیکی و تقرب زیادی دارد.

در نگاه سکولاریسم خرد و تجربه انسانی جایگزینی است برای دین.

آنچنان که سن سیمون و اگوست کنت نیز در اواخر قرن نوزدهم در آثارشان به این مقوله توجه کرده اند. …

سکولاریسم قبل از انقلاب اسلامی

سکولاریزم قبل از انقلاب اسلامی و در دوره های سلاطین و پادشاهان قاجاریه عموماً از شش روش متداول ورود در کشورهای اسلامی وارد ایران شد. اما در این میان روش ورود از طریق روشنفکران یا همان منور الفکران بسیار نقش بارز و گسترده ای را ایفا کرده

از جمله منور الفکرانی که بعلت بهم آشفتگی های دوران قاجاریه از نظر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی فضا را مهیا برای طرح دیدگاهها و شعارهای سکولاریسمی خود دیده بودند میرزا ملکم خان از ارامنه اصفهان است. وی با طرح شعارهای فریبنده ترقی خواهی و عدالت اجتماعی و گرفتن ظاهری و مسلمان در لفافه دینی هدفهای فراموش خانه و سکولاریزم غرب را در کشور دنبال می کرد. ملکم در بینش سیاسی اش از منتسکیو تأثیر پذیرفته و مبلغ لیبرالیسم سده 19 بود.

وی در برابر دین موضعی فریبکارانه گرفته و با جملاتی زیرکانه و در رنگ و لعاب دینی به هدف جدایی ریشه های دینی در مردم و سیاست می پرداخت.

از منور الفکران دیگری که مروج سکولاریزم در ایران بوده است آخوندزاده بود.

وی از 7 سالگی درس طلبگی را شروع اما در میانه راه سپس از آشنایی با میرزا شفیع شدیداً تحت تأثیر قرار گرفت و از ادامه روحانیت منصرف می گردد. از آن پس نیز چنان به ترویج تفکر سکولاریزمی و فرنگی مآب شدن کشور می پردازد که رو در روی اسلام و حتی مردم ایران در بعد عقیدتی می ایستد و خطابه های اسلام ستیزانه ای را در خصوص عقاید مذهبی مردم بیان می دارد.

وی مهم ترین اصل اساسی در طریق منور الفکری خود را پیکار با دین اسلام جهت تدوین الفبای جدید و متمدن شدن به تمدن فرنگی می دانست.

میرزا عبدالحسین خان معروف به میرزا آقاخان و متخلص به بهار کرمانی نیز از جمله منورالفکرانی بود که ساز بی دینی و سکولاریستی را در کشور کوک کرده اند.

آقاخان، ادبیات فارسی و عربی، تاریخ اسلام و ملل، فقه و اصول و حدیث و ریاضیات، منطق و حکمت و عرفان را به شیوه متداول آن زمان آموخت.

میرزا فعالیت سیاسی اش را در کرمان آغاز و سرانجام با اتهام با بی گری به استانبول رفت و در آنجا با نظریات فلسفه قرن هجدهم آشنا گردید و از حکمت و عرفان قدیم ایران برید و به بی دینی روی آورد و مذهب اصالت عقل را پذیرفت. وی تحت تأثیر جریان منور الفکری اروپا در مباحث تاریخی فرهنگی، اندیشه ترقی و ناسیونالیسم را به عنوان مبانی نظری می پذیرد.

جالب این که آقاخان نامه باستانی خود را با نام زروان خدای باستانی ایرانیان و اهورامزدا و زرتشت آغاز می کرد. به گمان آقاخان کرمانی، اسلام نه تنها در محدوده علمی و عملی ایرانیان را دچار مشکل کرده بلکه طبع و شکل و قیافه آن ها را تغییر داده است.

دین ستیزی و غرب گرایی افرادی چون آقاخان منشاء خرابی های بزرگی در مبانی اعتقادی مردم ماو روشنفکران عصر مشروطه شد.

پهلوی اول:

---[دانلود]---