دانلود پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانکهای استان

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 129 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 120

  • پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانکهای استان
  • پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانکهای استان
  • مقاله بررسی مشکلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانکهای استان
  • پروژه بررسی مشکلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانکهای استان
  • تحقیق بررسی مشکلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانکهای استان
  • دانلود پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانکهای استان

  • دسته: اقتصاد فرمت فایل: doc حجم فایل: 122 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب پایان نامه عنوان پایان نامه عنوان بررسی مشکلات پیاده...

  • مقاله کامل بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب در 133 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc دسته: اقتصاد بازدید: 2 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 146...

پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانکهای استان در 120 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

پیشگفتار … 1

فصل اول: کلیات تحقیق … 3

1-1 مقدمه … 4

1-2. بیان مسئله … 4

1-3. ضروریت و اهمیت تحقیق … 6

1-4. اهداف تحقیق … 7

1-5. فرضیه های تحقیق … 7

1-6. متغیرهای تحقیق … 8

1-7. روش تحقیق … 8

1-8. ابزار گردآوری داده های تحقیق … 9

1-9. جامعه آماری و نمونه گیری … 9

1-10. روش تجزیه و تحلیل داده ها … 9

1-11. قلمرو تحقیق … 10

1-12. تعاریف عملیاتی … 10

1-13. محدودیتهای تحقیق … 14

1-14. جمع بندی و نتیجه گیری … 14

فصل دوم: پیشینه تحقیق … 15

2-1 مقدمه … 16

2-2. بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی … 17

2-2-1-تعاریف بودجه … 17

2-2-2-مقاصد بودجه بندی … 18

2-2-3-وظایف بودجه بندی … 18

2-2-4-روشهای بودجه بندی … 19

2-2-5-اساس بودجه بندی عملیاتی … 24

2-2-6-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی … 25

2-2-7-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی … 25

2-3. عوامل بودجه بندی … 26

2-3-1-عوامل محیط ی … 27

2-3-2-عوامل فنی-فرایندی … 31

2-3-3-عوامل انسانی … 37

2-4. مبانی نظری بودجه عملیاتی … 42

2-4-1-طرز تنظیم بودجه عملیاتی … 42

2-4-2-چرا بودجه عملیاتی … 44

2-4-3-بازدهی بودجه بندی عملیاتی … 45

2-4-4-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی … 46

2-4-4-1-کانادا … 46

2-4-4-2-انگلیس … 48

2-4-4-3-امریکا … 50

2-4-4-4-ایرلند … 54

2-4-4-5 هلند … 56

2-4-5-مزایای بودجه بندی عملیاتی … 57

2-4-6-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال … 58

2-4-7-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا … 60

2-4-8-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج … 60

2-5 نتایج و جمع بندی … 70

فصل سوم: روش تحقیق … 73

3-1. مقدمه … 74

3-2. روش تحقیق … 74

3-3. اهداف تحقیق … 75

3-4. فرضیه های تحقیق … 75

3-5. متغیرهای تحقیق … 76

3-6. جامعه آماری … 77

3-7. نمونه گیری … 77

3-8. روش گردآوری اطلاعات … 79

3-9. روایی … 80

3-10. پایایی … 81

3-11- روش آزمون فرضیه ها … 82

3-12 خلاصه و جمع بندی … 85

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها … 87

4-1 مقدمه … 87

4-2. نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه … 87

4-3-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی … 91

4-4- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول … 92

4-5-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم … 95

4-6- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم … 98

4-7 نتیجه فصل … 105

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات … 106

… 5-1. نتیجه گیری کلی 107

… 5-2. پیشنهادها 109

فهرست جدول ها

جدول 2-1: مزایا و معایب سیستم بودجه بندی عملیاتی و سنتی … 26

جدول 2-2: مطالعات انجام شده در زمینه بودجه ریزی عملیاتی در ایران … 70

جدول 2-3: مطالعات انجام شده در زمینه بودجه ریزی عملیاتی در خارج … 72

جدول 3-1: جامعه آماری و حجم نمونه آماری … 79

جدول 4-1: سابقه کار کارکنان بانک سپه استان یزد … 88

جدول 4-2: مدرک تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد … 89

جدول 4-3: رشته تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد … 90

جدول 4-4: پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول … 93

جدول 4-5: رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول … 94

جدول 4-6: پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم … 96

جدول 4-7: رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم … 97

جدول 4-8: پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم … 99

جدول 4-9: رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم … 100

جدول 4-10: اولویت بندی عامل انسانی بر اساس آزمون رتبه ای فریدمن … 101

جدول 4-11: اولویت بندی عامل فنی وفرآیندی بر اساس آزمون رتبه ای فریدمن … 102

جدول 4-12: اولویت بندی عامل محیط ی بر اساس آزمون رتبه ای فریدمن … 103

جدول 4-13: رابطه بین رشته، تحصیلات و تجربه با عوامل مدیریتی … 104

جدول 4-14: نتایج مربوط به فرضیه ها … 105

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار4-1: سوابق کاری کارکنان بانک سپه استان یزد … 88

نمودار4-2: تحصیلات کارکنان بانک سپه استان یزد … 89

نمودار4-3: رشته تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد … 90

پیشگفتار:

بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاکید می ورزد. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری براساس استانداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکرد، پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج، از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای مشارکت سیاستگذاران، مدیران و حتی شهروندان در اغلب برنامه های راهبردی، اولویت های هزینه ای و ارزیابی عملکرد، صورت می گیرد. شناسایی ارتباط میان برنامه ریزی راهبردی و تخصیص منابع، با توجه به افق های بلند مدت، از اهداف دیگر بودجه ریزی عملیاتی تلقی می شود.

اندیشه ای که در ورای بودجه ریزی عملیاتی قراردارد این است که اگر سیاستگذاران، تصمیمات مالی را به گونه ای عینی و بر مبنای کارآیی و اثربخشی استوار سازند، آنگاه هم آنها و هم مردم

می توانند درباره عملکرد دولت قضاوت روشنتری داشته باشند. در واقع بودجه ریزی عملیاتی، با مرتبط ساختن تصمیمات بودجه ای و عملکرد دولت، پاسخگویی دولت را در مقابل قانونگذاران و مردم تقویت کند.

بطور کلی فرآیند بودجه ریزی عملیاتی در پی پاسخگویی به این پرسش هاست، جایگاه کنونی ما کجاست؟ می خواهیم کجا باشیم؟ چگونه باید به این اهداف برسیم؟ چگونه باید پیشرفت خود را بسنجیم؟

بودجه ریزی عملیاتی از دیرباز در زمره پیشنهادات اصلاحی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده و در ایران نیز ایده عملیاتی کردن بودجه در سالهای اخیر اولین بار در بند ب تبصره 23 قانون بودجه 1381 کل کشور مطرح شد براساس این بند:

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی کشور (موظف شده بود) در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها برای سال 1382 برای تمام دستگاههای اجرایی و شرکتها و سازمانهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را براساس نیاز دستگاهها و فعالیتهایی که صورت می گیرد انجام دهد. این موضوع عیناً در بند ر تبصره 1 قانون بودجه سال 1382 و بند ز تبصره 1 قانون بودجه 1383 تکرار شد.

با وجود این تعاریف همچنان اجرای بودجه ریزی عملیاتی همچنان با ابهامات فراوانی همراه بوده است. این تحقیق سعی می نماید تا موانع و مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد بعنوان یکی از دستگاههای اجرایی سهیم در بودجه کل کشور را بررسی و همچنین راه حلهایی برای رفع مشکلات و تسهیل پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در این سازمان و سایر سازمانهای دولتی مشابه ارائه نماید.

این تحقیق از پنج فصل تشکیل شده است. فصل اول مربوط به کلیات تحقیق که در این فصل مسئله تحقیق، فرضیه ها، جامعه آماری، محدودیتهای تحقیق و … ارائه شده است. فصل دوم مربوط به پیشینه تحقیق که این فصل به سه بخش مجزا تقسیم شده است. بخش اول بودجه بندی و روشهای بودجه بندی، بخش دوم عوامل مؤثر بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی و بخش سوم مربوط به سابقه کشورها در زمینه بودجه ریزی است. فصل سوم مربوط به روش تحقیق که روش آزمون فرضیه ها در این فصل به تفسیر ارائه گردیده است. فصل چهارم تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق، که هر کدام از فرضیه ها به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات مربوط به تحقیق که پیشنهادات تحقیق را به سه دسته پیشنهادات مربوط به نتیجه، پیشنهادات برای تحقیقات آتی و پیشنهادات کاربردی تقسیم نموده ایم.

1-1-مقدمه

استفاده از یک سیستم بودجه ریزی مناسب می تواند بسیار مؤثر باشد و بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم بودجه ریزی است که بر رابطه بین هزینه های انجام شده و نتایج تأکید دارد ولی اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی همواره با مشکلاتی روبرو خواهد بود. ما در این تحقیق سعی می کنیم موانع و مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را بررسی کنیم و راه حلهایی را برای رفع این مشکلات ارائه دهیم.

1-2- بیان مسئله:

بودجه یکی از پدیده های بسیار مهم در مدیریت امروزی است که شامل ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنی و مدیریتی است. مسئله اصلی در نظام بودجه ریزی کارآیی نظام مربوط می باشد. بدین معنی که براساس اطلاعات موجود برگرفته از عملکرد سیستم جاری به چگونگی کارآیی و اثربخشی سیستم پی برده شود، منابع مورد نیاز اجرای برنامه ها شناسایی شود و در نهایت معیارهای سنجش و نظارت و کنترل بدست آید.

در کشور ما بررسی برخی شاخص های بودجه ای که نشاندهنده عدم توفیق مدیران مالی دولت در دستیابی به اهداف خود و هم چنین بی انضباطی های مالی موجب گردید که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی را بر آن دارد که اصلاح نظام بودجه ریزی را کشور از سال 1380 در دستور کار خود قرار دهد و اصلاحاتی را با هدف پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی براساس قیمت تمام شده بعنوان جایگزین بودجه ریزی سنتی در ایران آغاز کند. با این وجود به رغم این تاکیدات و تلاشهای صورت گرفته آنچه که در عمل اتفاق افتاد صرفاً به تغییر طبقه بندی اقلام درآمدی و هزینه ای خلاصه شد.

با توجه به مطالبی که بیان گردید می توان دریافت که ضرورت توجه به موانع پیاده سازی

بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. و در این تحقیق به همین موضوع پرداخته شده است و بودجه بانکهای سپه استان یزد که توسط مدیران و معاونین تهیه می گردد به صورت موردی بررسی گردیده و سعی گردیده تا مهمترین عواملی که مربوط به مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی می باشند مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند و همچنین راه کارهایی جهت کاهش موانع ارائه گردد. بنابراین سوال اصلی در این تحقیق این است که آیا عوامل مدیریتی بر مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی تاثیر معنادار دارد؟ و کدامیک از عوامل مدیریتی بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی تاثیر معنادار دارند؟ و همچنین این تحقیق درصدد است که اثبات نماید هر یک از عوامل محیط ی، انسانی، و فرآیندی چه میزان تاثیر داشته و آیا عدم وجود هر کدام مانع اجرای موثر بودجه ریزی عملیاتی دربانکهای سپه استان یزد می گردد؟

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:

اداره یک واحد تجاری در شرایط اقتصادی پویای امروز و وظیفه ای پیچیده و دشوار است. مدیران حرفه ای، هر مرحله از عملیات واحد خود را از قبل به دقت طرح ریزی نموده و با اعمال روشهای کنترل از اجرای دقیق و بموقع آن اطمینان حاصل می کنند. بودجه بندی رکن اساسی فرآیند برنامه ریزی و کنترل مدیریت به شمار میرود.

نظام بودجه ریزی مناسب موجب افزایش بهبود همآهنگی و ارتباط می گردد و چارچوبی مناسب برای کنترل، اندازه گیری و ارزیابی عملکرد پرسنل فراهم آورده و فعالیت های واحد را در جهت اهداف سازمان هدایت می کند (سعادت، 1380).

نظام بودجه ریزی عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخص های عملکرد و تخصیص منابع است. اگر چه چنین پیوندهایی اغلب ضعیف هستند، ولی می تواند سیاستگذاری بودجه ای را تسهیل و نظارت قانونگذاران بر نتایج و دستاوردهای مرتبط با مخارج عمومی را افزایش دهد. همچنین با تجهیز نمودن بودجه ریزان به اطلاعات بهتر درباره نتایج هر برنامه و کل برنامه های دولت که برای نیل به اهداف مشخصی به کار می روند، توانایی آنها را در ارزیابی درخواست های مختلف بودجه ای دستگاههای اجرایی، افزایش می دهد و این کار باعث افزایش پاسخگوئی عمومی و بهبود در تخصیص منابع می گردد (سعادت، 1380).

از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای مشارکت با سیاستگذاران، مدیران و حتی شهروندان در غالب برنامه های راهبردی، صورت می گیرد. شناسایی ارتباط میان برنامه ریزی راهبردی و تخصیص منابع، با توجه به افق های بلند مدت از اهداف دیگر بودجه ریزی عملیاتی تلقی می شود.

اندیشه ای که در ورای بودجه ریزی عملیاتی قراردارد این است که سیاستگذاران، تصمیمات مالی برنامه ها را به گونه ای عینی و بر مبنای کارآیی و اثر بخشی استوار سازند همچنین منابع مالی مورد نیاز برنامه ها شناسایی و معیارهای سنجش وکنترل نتیجه ها در مقایسه با برنامه را بدست آورند، در نتیجه هم آنها و هم مردم می توانند درباره عملکرد دولت قضاوت روشنتری داشته باشند. در واقع بودجه ریزی عملیاتی، با مرتبط ساختن تصمیمات بودجه ای و عملکرد دولت، پاسخگویی دولت در مقابل قانونگذاران و مردم را تقویت می کند و می توان بطور خلاصه عنوان نمود که انضباط جای هرج و مرج، مصالح عمومی جای منافع شخصی، برنامه ها جای سلیقه فردی را بگیرد (یانک، 2003).

روش فریدمن

برای این منظور نتایج مشاهدات در گروههای مختلف به ازاء هر عامل A، از بزرگترین مشاهده تا کوچکترین مشاهده، رتبه هایK و … و3و2و1 در نظر گرفته می شود. سپس جدول رتبه بندی مشاهدات را بدست آورده، آنگاه مقدار عددی ملاک آزمون کننده محاسبه می گردد.

فرآیند آزمون فرضیه بصورت زیر انجام می گردد:

عاملA بر عامل B مؤثر نیست: H0

عاملA بر عامل B مؤثر است: H1

سطح معنی دار بودن ملاک آزمون کننده: α

K (X1,X2, … ,Xn) =X2= [[12/NK (K+1)] * [Σ (Rj) 2]] -3N (K+1)

W (X2≥X21- α,k-1)

n=تعداد

K=دامنه

بنابراین برای این فرضیه اصلی، فرضیه صفر و فرضیه تحقیق بدین شرح می باشد:

H0: عوامل مدیریتی بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تاثیر معنی داری ندارد.

H1: عوامل مدیریتی بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تاثیرمعنی داری دارد.

در این صورت تأئید فرضیه تحقیق اجرای بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد با موانعی مواجه نیست و در صورت عدم تأئید فرضیه تحقیق اجرای بودجه عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد موانع محیط ی، فنی و فرآیندی و انسانی مواجه است.

در مورد فرضیه فرعی اول، فرضیه صفر و فرضیه تحقیق بدین شرح می باشد:

H0: عوامل انسانی بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنی داری ندارد.

H1: عوامل انسانی بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنی داری دارد.

در صورت تأئید فرضیه تحقیق اجرای بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد با موانع انسانی مواجه نیست و در صورت عدم تأئید فرضیه تحقیق اجرای بودجه عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد با موانع عدم وجود آموزش، عدم وجود شرایط احراز مشاغل چه به لحاظ تحصیلی و چه به لحاظ تجربی، فقدان نظام حقوق و مزایای مناسب و همچنین فقدان نظام تشویق و تنبیه مواجه است.

در مورد فرضیه فرعی دوم، فرضیه صفر و فرضیه تحقیق بدین شرح می باشد:

H0: عوامل فنی و فرآیندی بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معناداری ندارد.

H1: عوامل فنی و فرآیندی بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنی داری دارد.

در صورت تأئید فرضیه تحقیق اجرای بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد با موانع فنی و فرآیندی مواجه نیست و در صورت عدم تأئید فرضیه تحقیق اجرای بودجه عملیاتی در بانکهای سپه با موانع عدم وجود برنامه ریزی استراتژیک، عدم تعیین شاخص در بودجه بندی، عدم اعتبار شاخص در بودجه بندی، عدم تغییر متناسب سیستم حسابداری و گزارشگری مواجه است.

در مورد فرضیه سوم فرضیه صفر و فرضیه تحقیق بدین شرح می باشد:

H0: عوامل محیط ی بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنی داری ندارد.

H1: عوامل محیط ی بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنی داری دارد.

در صورت تأئید فرضیه تحقیق اجرای بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد با موانع محیط ی مواجه نیست و در صورت عدم تأئید فرضیه تحقیق اجرای بودجه عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد کشور با موانعی از قبیل عدم ثبات سیاسی و عدم توافق و هماهنگی بین قوه مقننه و قوه مجریه، عدم پشتیبانی دولت از بودجه با ایجاد الزامات قانونی، عدم پاسخگویی سازمانها در مقابل جامعه مواجه است.

برای تحلیل رابطه نمونه نمونه مستقل از آزمون کروسکال والیس استفاده می شود. این آزمون تابعی از رتبه های مشاهده ها در نمونه می باشد که با جهت آزمون رابطه بین سطح تحصیلات، رشته و تجربه با عوامل مدیریتی از این آزمون استفاده می کنیم که فرمول آن به صورت زیر است:

پس نتیجه بدست آمده را با نتیجه بدست آمده از جدول خی دو مقایسه کرده اگر عدد بدست آمده کوچکتر باشد فرضیه تأیید و اگر بزرگتر باشد فرضیه رد و فرضیه تأیید می گردد.

3-12- خلاصه و جمع بندی

در این فصل ابتدا روش تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش گردآوری اطلاعات ارائه گردید. سپس به روایی و پایایی پرسشنامه پرداخته که میزان روایی پرسشنامه را از طریق نظرات کارشناسان و متخصصان، توزیع ابتدای پرسشنامه بین تعدادی از کارمندان بانک و اعمال نظرات آنها افزایش داده شد و پایایی پرسشنامه از طریق نرم افزار SPSS محاسبه شد که 89% می باشد و در پایان درباره روش آزمون فرضیه های تحقیق شامل آزمون فریدمن و کروسکال والیس توضیحاتی ارائه گردید.

---[دانلود]---