دانلود مقاله سبک شناسی کتاب کشف المحجوب

دسته: پژوهش

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 35 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 16

  • مقاله سبک شناسی کتاب کشف المحجوب
  • مقاله سبک شناسی کتاب کشف المحجوب

  • دسته: برنامه نویسی فرمت فایل: doc حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 بررسی آزمون کشف المحجوب دانلود پاسخنامه آزمون کشف المحجوب پاسخنامه آزمون کشف المحجوب دانلود پاسخنامه آزمون کشف المحجوب سوالات آزمون کشف المحجوب آزمون کشف...

  • معرفی روش و ماهیت تحقیق که معمولاً به شکل طرح تحقیق یا طرح پژوهش ارائه می شود موجب می شود که محقق و خواننده بر محتوا و شکل تحقیق تسلط و احاطه داشته باشند با معرفی روش و...

سبک شناسی کشف المحجوب

فهرست:

چکیده

مقدمه:

روش انجام تحقیق:

پیشینه تحقیق:

سطح واژگان

حروف متروک

واژگان متروگ و مهجور

صفت های برتر

قیدهای تاکیدی

قیدهای ترتیبی

اصطلاحات عرفانی

سطح نحوی

جابه جایی ارکان جمله

حذف افعال به قرینه

سطح بلاغی

نتیجه گیری

بخشی از کتاب

منابع و مآخذ

:

قسمتهایی از متن:

چکیده

این مقاله تلاشی است در جهت بررسی سبک کتاب کشف المعجوب نوشته ابوالحسن علی بن عثمان جلابی هجویری که در سه سطح نحوی، واژگانی و بلاغی است.

تلاش شده تا با توجه به جملات و لغات و اصطلاحات ویژگی بارزی را پیدا کرد که از آن برای یافتن سبک کتاب بهره برد. و یا در هر یک از سطوح بدین شکل کار شده است ودر نهایت به نتیجه ای رسیدم که می توان گفت سبک این کتاب کمی با نثرهای هم دوره اش متفاوت است. و البته هنوز هم فضایی برای بررسی باقی است.

کلید واژه: سبک شناسی، کشف المحجوب، جلابی هجویری

مقدمه:

کشف المحجوب از کهن ترین متون صوفیه است. که در اوایل قرن 5 توسط ابوالحسن علی بن عثمان نوشته شده است که هم دوره با تاریخ بیهقی و قابوسنامه و سفرنامه ناصر خسرو است و اما شباهتی با آن کتب ندارد چرا که نه آمیخته ای از تجارب شخصی، و آداب و عادات اجتماعی و باورهای همگانی و نه گزارشی صمیمانه از مشاهدان سیر و سفر حتی به تمامی شرح تجربیات روحانی و یافته های خاطر مولف نیز نیست …

واژگان متروگ و مهجور

در این کتاب واژگانی وجود دارد که دیگر امروزه متروک شده اند و یا این که دیگر بدین شکل بکار نمی روند و گذشت زمان باعث تغییر آن ها شده است.

1) صفحه 85: همه خلق به یکبار و را منافق ومرایی خوانند. (به معنای ریاکار)

2) صفحه 83: اما آن که طریق وی راست رفتن بود و نابرزیدن نفاق ودست نداشتن ریا

(به معنای نفاق نکردن، پرهیز کردن از نفاق)

3) چون به مراعات ایشان مشغول شد، از حق باز بماند و پراکنده گشت (در معنای پراکندگی خاطر)

4) دین را به تمامی ببرز (به جای آور)

5) چون کسی قصدا به ترک سلامت خود بگوید. (بمعنای به قصد)

در گذشته کلماتی مانند (قصدا، عمدا، غالب و … ) تنوین نصب بدان ها اضافه نمی کردند و امروزه با اضافه کردن ب: می توان لغات دلنشینی ساخت

6- مرقعه ای خشن داشتم به سنت .

درمعنای خرقه درشت وزبر بر وفق سنت چنان که پیامبر می پوشیده است

صفت های برتر

در این کتاب گاهی صفت برتری داده می شود آن هم صفت هایی که ما امروزه به شکلی متفاوت بکار می بریم و حرف «تر» جاهایی به صفت متصل است که برای ما امروزه غریب است …

---[دانلود]---