دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی…

مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی …

دسته: حسابداری

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: zip

حجم فایل: 129 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 269

  • مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی …
  • مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی …

  • دسته: اقتصاد فرمت فایل: doc حجم فایل: 122 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد و ارائه راهکار مناسب پایان نامه عنوان پایان نامه عنوان بررسی مشکلات پیاده...

  • فرمت فایل اصلی مقاله PDF حجم فایل 876KB تعداد کل صفحات 158 صفحه دسته: حسابداری بازدید: 5 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 811 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 159 مقاله کارشناسی ارشد حسابداری بررسی سیستم بودجه بندی و...

مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی …

این تحقیق از پنج فصل تشکیل شده است. فصل اول مربوط به کلیات تحقیق که در این فصل مسئله تحقیق، فرضیه ها، جامعه آماری، محدودیتهای تحقیق و…ارائه شده است. فصل دوم مربوط به پیشینه تحقیق که این فصل به سه بخش مجزا تقسیم شده است. بخش اول بودجه بندی و روشهای بودجه بندی، بخش دوم عوامل مؤثر بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی و بخش سوم مربوط به سابقه کشورها در زمینه بودجه ریزی است. فصل سوم مربوط به روش تحقیق که روش آزمون فرضیه ها در این فصل به تفسیر ارائه گردیده است. فصل چهارم تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق، که هر کدام از فرضیه ها به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات مربوط به تحقیق که پیشنهادات تحقیق را به سه دسته پیشنهادات مربوط به نتیجه، پیشنهادات برای تحقیقات آتی و پیشنهادات کاربردی تقسیم نموده ایم.

---[دانلود]---