دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری – بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی

مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری – بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی

دسته: حسابداری

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: zip

حجم فایل: 553 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 130

  • مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری – بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی
  • مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری – بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی

  • دسته: پژوهش ها فرمت فایل: doc حجم فایل: 555 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 125 پایان نامه بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتورسازی ایران پایان نامه بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی برمبنای...

  • دسته: علوم انسانی فرمت فایل: doc حجم فایل: 550 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 125 بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتورسازی ایران پایان نامه بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت (ABC)...

مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری – بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی

1 هدف تحقیق: هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراکتورسازی ایران می باشد

2 جامعه آماری: در این پژوهش جامعه آماری شامل شرکتهای زیر مجموعه صنعت تراکتور سازی ایران (شرکت مادر) می باشد که عبارتند از:

شرکت موتور سازان، شرکت ریخته گران، ، شرکت ماشین آلات صنعتی، شرکت آهنگری، شرکت تراکتور سازی ارومیه، سنندج و.

3 ابزار اندازه گیری: برای جمع آوری بخشی از اطلاعات مورد نیاز جهت تأیید یا رد فرضیه های تحقیق از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده شده است که شامل دو بخش (سئوالات عمومی و تخصصی) است که سئوالات تخصصی آن از 24 سئوال تشکیل شده است.

4 طرح تحقیق: در تحقیق حاضر فرضیه اصلی تحت عنوان اجرای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تراکتور سازی امکان پذیر است. می باشد که علاوه بر آن این پژوهش شامل 8 فرضیه فرعی بشرح زیر می باشد:

1- در صنعت تراکتورسازی ایران سهم سربار تولید بالاست.

2- در صنعت تراکتورسازی ایران پیچیدگی تولید محصولات وجود دارد.

3- در صنعت تراکتورسازی ایران تنوع تولید محصولات وجود دارد.

4- در صنعت تراکتورسازی ایران تنوع حجم تولید محصولات وجود دارد.

5- در صنعت تراکتورسازی ایران تنوع اندازه فیزیکی تولید محصولات وجود دارد.

6- در صنعت تراکتورسازی ایران پیچیدگی مواد اولیه مصرفی وجود دارد.

7- در صنعت تراکتورسازی ایران سهم موجودی کالای ساخته شده و نیم ساخته در پایان دوره قابل توجه است.

8- در صنعت تراکتورسازی ایران امکان شناسایی انباره های هزینه و عوامل موجد هزینه وجود دارد.

5 روش آزمون فرضیات: برای تأیید یا رد فرضیه اصلی و فرضیات فرعی از آزمون کای دو استفاده شده است.

6 نتیجه کلی: نتیجه این پژوهش اینست که سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تراکتور سازی می تواند کاربرد داشته باشد.

---[دانلود]---