دانلود برنامه ریزی استراتژیک در بانک ها با استفاده از مدل SWOT و QSPM

در دنیای امروز آنچه که مدیران سازمان ها و موسسات خدماتی را در عرصه رقابت متمایز و پیروز می گرداند، فرایند تدوین برنامه ریزی استراتژیک موثر می باشددر اقتصاد امروز ایران با وجود بانک های متعدد و رقابت پیچیده آنها مدیریت این موسسات مستلزم برخورداری مدیران از مهارت های مناسب استراتژیک جهت تعامل صحیح با محیط داخلی و خارجی سازمان می باشد که این مهم نی

دسته: مقالات ترجمه شده

بازدید: 3 بار

فرمت فایل: zip

حجم فایل: 583 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 17

  • کتاب
  • برنامه ریزی
  • برنامه ریزی استراتژیک در بانک ها با استفاده از مدل SWOT و QSPM

  • مقاله ترجمه شده با عنوان فراتحلیل SWOT: معرفی یک ابزار برنامه ریزی استراتژیک. ---[دانلود]--- عنوان انگلیسی مقاله: Meta-SWOT: introducing a new strategic planning tool عنوان فارسی مقاله: فراتحلیل SWOT: معرفی یک ابزار برنامه ریزی...

  • دسته بندی: مدیریت» مدیریت استراتژیک برنامه ریزی استراتژیک، مدل و فرآیند کلان برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات در سازمان، در قالب پاورپوینت و 22 اسلاید فرمت فایل دانلودی:. ppt فرمت فایل اصلی: pptx تعداد صفحات: 22 حجم فایل:...

در دنیای امروز آنچه که مدیران سازمان ها و موسسات خدماتی را در عرصه رقابت متمایز و پیروز می گرداند، فرایند

تدوین برنامه ریزی استراتژیک موثر می باشد. در اقتصاد امروز ایران با وجود بانک های متعدد و رقابت پیچیده آنها

مدیریت این موسسات مستلزم برخورداری مدیران از مهارت های مناسب استراتژیک جهت تعامل صحیح با محیط

داخلی و خارجی سازمان می باشد که این مهم نیز نیازمند شناخت مدیران از استراتژیک SWOT یعنی قوت

ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدات می باشد. هدف این مقاله پس از بررسی مدل SWOT جهت الویت بندی عوامل

کلیدی داخلی و خارجی استراتژیک استفاده از مدل کمی QSPM می باشد تا عملکرد مدیران 6 شعبه بانک

شهرشهر قزوین را مورد ارزیابی قرار دهد. این مقاله از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش تطبیقی می باشد

تا پس از محرز شدن نقاط تشابه و تمایز مناسب ترین راهکار استراتژیک جهت برتری در عرصه بانکداری در سنوات

آینده جهت این بانک تدوین و تنظیم شود.

در دنیای امروز آنچه که مدیران سازمان ها و موسسات خدماتی را در عرصه رقابت متمایز و پیروز می گرداند، فرایندتدوین برنامه ریزی استراتژیک موثر می باشد. در اقتصاد امروز ایران با وجود بانک های متعدد و رقابت پیچیده آنهامدیریت این موسسات مستلزم برخورداری مدیران از مهارت های مناسب استراتژیک جهت تعامل صحیح با محیط داخلی و خارجی سازمان می باشد که این مهم نیز نیازمند شناخت مدیران از استراتژیک SWOT یعنی قوتها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدات می باشد. هدف این مقاله پس از بررسی مدل SWOT جهت الویت بندی عواملکلیدی داخلی و خارجی استراتژیک استفاده از مدل کمی QSPM می باشد تا عملکرد مدیران 6 شعبه بانکشهرشهر قزوین را مورد ارزیابی قرار دهد. این مقاله از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش تطبیقی می باشدتا پس از محرز شدن نقاط تشابه و تمایز مناسب ترین راهکار استراتژیک جهت برتری در عرصه بانکداری در سنواتآینده جهت این بانک تدوین و تنظیم شود.

اهداف مقاله:

هدف اصلی: تدوین برنامه ریزی استراتژیک در بانک ها. هدف این مقاله پس از بررسی مدل SWOT جهت الویت

بندی عوامل کلیدی داخلی و خارجی استراتژیک استفاده از مدل کمی QSPM می باشد تا عملکرد مدیران 5 شعبه

بانک شهرشهر قزوین را مورد ارزیابی قرار دهد..

هدف فرعی 4: ایجاد زمینه دسترسی آسان برای استفاده از خدمات بانک در سراسر کشور

هدف فرعی 2: تدوین و اجرای برنامه جامع بانکداری الکترونیکی بر اساس معیارهای استاندارد

: هدف فرعی 9 نیازسنجی گروههای مختلف بازار و طراحی خدمات نوین براساس نیازهای آنها با رویکردهای نوین

بازاریابی

سوالات:

4 برنامه ریزی استراتژیک چیست؟

2 برای گسترش خدمات بانکی در سراسر کشور چه راهکاری باید تدوین کرد؟

9 ضرورت نیازسنجی از انواع مشتریان در دنیای امروز چیست؟

---[دانلود]---