دانلود ترجمه مقاله بررسی اثرات آگهی های تخفیف بر تصمیمات مصرف کنندگان برای خرید؛ موضوع مطالعه: سوپر مارکت

بررسی اثرات آگهی های تخفیف بر تصمیمات مصرف کنندگان برای خرید؛ موضوع مطالعه سوپر مارکتYildirim Yildirim * Orcun Aydin b* inönü University İİBF Malatya 44280 Turkey b Turkish Statistical Institute Bursa 16580 Turkeyچکیدهسوپر مارکت ها نزدیک ترین واحدها به مشتریان هستند از این رو بازاریابی و سیستم مؤثر اطلاعات بازاریابی نقشی فع

دسته: مدیریت

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 2547 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 14

  • ترجمه مقاله بررسی اثرات آگهی های تخفیف بر تصمیمات مصرف کنندگان برای خرید؛ موضوع مطالعه: سوپر مارکت
  • بررسی اثرات آگهی های تخفیف بر تصمیمات مصرف کنندگان برای خرید؛
  • موضوع مطالعه سوپر مارکت
  • Yildirim Yildirim * Orcun Aydin b
  • * inönü University İİBF Malatya 44280 Turkey
  • b Turkish Statistical Institute Bursa 16580 Turkey
  • چکیده
  • سوپر مارکت ها نزدیک ترین واحدها به مشتریان هستند از این رو بازاریابی و سیستم مؤثر اطلاعات بازاریابی نقشی فع

  • هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سوابق نگرش نسبت به محصولات جعلی و تقلبی از طرف مصرف کنندگان اندونزی و ارتباط آن با خرید محصولات تقلبی است این تحقیق به طور عمده اثر عوامل اجتماعی و عوامل شخصیتی...

  • دسته: اقتصاد فرمت فایل: doc حجم فایل: 19 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 مقاله ترجمه شده با عنوان عوامل موثر بر نگرش و علاقه به خرید مارک های تجاری لوکس تقلبی در میان مصرف کنندگان کشور اندونزی عوامل...

بررسی اثرات آگهی های تخفیف بر تصمیمات مصرف کنندگان برای خرید؛

موضوع مطالعه: سوپر مارکت

Yildirim Yildirim *, Orcun Aydin b

* inönü University, İİBF , Malatya , 44280 , Turkey

b Turkish Statistical Institute, Bursa, 16580, Turkey

چکیده

سوپر مارکت ها نزدیک ترین واحدها به مشتریان هستند از این رو بازاریابی و سیستم مؤثر اطلاعات بازاریابی نقشی فعال دارند. آن ها به سادگی می توانند تأثیر گذاشته و به طور برجسته تصمیمات مشتریان را هدایت کنند. مادامی که بازاریابی در این امر در حال کامیابی است، پر کاربردترین ابزار بازاریابی آگهی های فروشگاه تحت عنوان مقرون به صرفه بودن است. یکی از بزرگ ترین مسائلی که بازاریابی ها با آن مواجه می شوند، مدیریت برای سود بردن از این قابلیت می باشد. در این مقاله ما اثر آگهی های سوپر مارکت را بر رفتارهای مشتریان به هنگام خرید مطالعه می کنیم. توجه و عکس العمل مشتریان در کنار هم طی خرید تحلیل شده است. نظرات مشتریان در مورد نوع آگهی و نحوه ارائه آن توسط فروشگاه نیز در نظر گرفته شده است. نوع و مقدار درآمد شخصی که به عنوان گروه های مختلف درآمدی در نظر گرفته شده اند امکان دارد به آگهی های فروشگاه ها به نحو متفاوتی عکس العمل نشان دهند. در این مطالعه ما تمرکز داریم بر این که چگونگی تهیه لیست خرید می تواند توسط آگهی های فروشگاه تغییر کند.

انحصاری انتشارات Elsevier، انتخاب و یا تجدید نظر متناظر تحت مسئولیت پروفسور دکتر Hüseyin Arasli

کلمات کلیدی: فروشگاه های بزرگ، تخفیف های قیمتی، تشویقات، رفتارهای مصرف کننده

---[دانلود]---