دانلود بررسی نحوه مدیریت در امور امداد

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 10034 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 187

 • بررسی نحوه مدیریت در امور امداد
 • پایان نامه بررسی نحوه مدیریت در امور امداد
 • مقاله بررسی نحوه مدیریت در امور امداد
 • پروژه بررسی نحوه مدیریت در امور امداد
 • تحقیق بررسی نحوه مدیریت در امور امداد
 • دانلود پایان نامه بررسی نحوه مدیریت در امور امداد
 • نحوه
 • مدیریت
 • امور امداد
 • پروژه
 • پایان نامه
 • تحقیق
 • مقاله
 • پژوهش
 • دانلود پروژه
 • دانلود پایان نامه
 • دانلود تحقیق
 • دانلود مقاله
 • دانلود

 • دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 287 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) سبک های مدیریت بررسی تاثیر سبک های مدیریت بر عملکرد کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) سبک های...

 • پاورپینت بررسی اثرات خصوصی سازی بر نحوه اداره امور شهری (مطالعه موردی شهرداری پارس اباد) دسته: عمران و نقشه کشی بازدید: 5 بار فرمت فایل: ppt حجم فایل: 643 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 56 مهندس جعفر عالی نژاد...

بررسی نحوه مدیریت در امور امداد

چکیده پژوهش:

اثر بخش بودن فعالیت های مدیریت، به تمایلات افراد درون سازمان در انجام وظایف محوله آنها بستگی دارد؛ از سوی دیگرهمه رفتارهای افراد هدفداراست. در واقع، دو عامل رفتار را شکل می دهد: یکی انگیزه و دیگری هدف. از این رو، انگیزه داشتن کارکنان برای انجام وظایف، و همسویی اهداف فردی با اهداف سازمان نقش اساسی در موقعیت سازمانی دارند.

اهمیت و جایگاه سبک مدیریت و کمک به سیستم اداری و نیروی کار آفرین باعث می شود که مدیر کل محترم کمیته امداد امام خمینی استان خراسـان رضوی، معاونین و رؤسای ادارهای مستقر در اداره کل را از نگرانی در مجموعه پــرسنلی وکاهش تخلفات اداری و همچنین بالا رفتن جلب رضایت مندی ارباب رجـوع یاری نماید.

نقش تصمیم گیری:

1- نقش کار آفرینی: در این نقش مدیر برای ایجاد تغییر و تحول در سازمان، به تحقیق و بررسی می پردازد. در واقع مدیر در این نقش با میل و رغبت منشـاء تغییر در داخل سازمان می باشد.

2- نقش تنش زدایی: در این نقش هر گاه سازمان با تشنجات و مسائل ناگهانی روبرو می شود مدیران مسئول ارائه راه حل و اقدامات اصلاحی می باشند.

3- نقش تخصیص دهنده منابع: مسئولیت تخصیص دادن انواع منابع سازمان بـــرعهده مدیران است. برنامه ریزی، دادن درخواست، بودجه بندی و برنامه ریزی امور کارکنان سازمان از این قبیل اند.

4- نقش مذاکره کننده: در این نقش مدیر در مذاکرات و انعقاد قراردادها، نقش نمایندگی سازمان را بر عهده دارد. (رابینز، 1377)

پژوهشگر در ادامه سه فرضیه عنوان نمود که عبارتند از:

1- سبک مدیریت برسیستم اداری وباعث شور ونشـاط در روحیه پرسنل می گردد.

2- سبک مدیریت باعث بالارفتن انگیـزش کارکنان در جهت بهبود امور محوله و جلب رضایت مندی ارباب رجوع می شود.

3- سبک مدیریت بر اهداف سازمان تأثیرگذار است.

در بررسی و تجزیه وتحلیل فرضیه اول، 28درصد از نمونه ها گزینه بسیار خوب، 45درصد گزینه خوب، 12 درصد گزینه متوسط و 15 درصد گزینه بد را انتخاب نموده اند. بنا براین 85 درصد از نمونه ها گزینه های بسیار خوب، خـوب و متوسط را انتخاب کرده اند.

نتیجه می گیریم که سبک مدیریت بر سیستم اداری و باعث شور ونشاط در روحیه پرسنل می گردد. پس فرضیه اول تائید می شود. در پاسخ فرضیه دوم که سبک مدیریت باعث بالارفتن انگیـزش کارکنان در جهت بهبود امور محوله و جلب رضایت مندی ارباب رجوع می شود. رابطه معنی داری وجود دارد. در بررسی و تجزیه وتحلیل فرضیه دوم، 39درصد از نمونه ها گزینه بسیار خوب، 51 درصد گزینه خوب، 6 درصد گزینه متوسط و4 درصد گزینه بد را انتخاب نموده اند. بنا براین 96 درصدازنمونه ها گزینه های بسیار خوب، خوب ومتوسط راانتخاب کرده اند.

نتیجه می گیریم که سبک مدیریت باعث بالارفتن انگیـزش کارکنان در جهــــت بهبود امور محوله و جلب رضایت مندی ارباب رجوع می شود. پــــس فرضیه دوم تائیـد می شود. در پاسخ فرضیه سوم که سبک مدیریت بر اهداف سازمان تأثیرگذاراست. رابطه معنی داری وجود دارد. در بررسی و تجیه وتحلیل فرضیه سوم، 44درصد از نمونه ها گزینه بسیار خوب، 47 درصد گزینه خوب، 5 درصد گزینه متوسط و4 درصد گزینه بــد را انتخاب نموده اند. بنا براین 96 درصد از نمونه ها گزینه های بسیار خوب، خوب و متوسط را انتخاب کرده اند. نتیجه می گیریم که سبک مدیریت براهداف سازمان تأثیرگذار است. پــس فرضیه سوم تائید می شود.

پژوهشگر در این زمینه با محدودیت هایی مواجه بوده است کــــه از آن جمله: محدودیت زمانی جهت تحقیق، نبود کتابخانه مجهز و در دستـــــــرس نبودن کتاب ها ومنابع، وجود مشغله کاری که فرصت تحقیق دقیقتر را میسر نمی کرد، محدود بودن جامعه آماری و جامعه نمونه، عدم ارائه بعضی پاسخ های منطقی درپرسش نامه وهزینه های بالای تایپ وتکثیر تحقیق بوده است.

همچنین جهت تاثیر گذاری بیشتر و پربارتر شدن این موضوع کار در عرصه پیشنهاداتی را پرسنل کمیته امداد امام خمینی منطقه یک مشهد و پژوهشگر ارائه نمودند که از آن جمله پیشنهاد می گردد از همکاران بطوری استفاده شود که در پست خود علاقه داشته باشند. پیشنهاد می گردد تمهیدات تفریحی و رفاه پرسنل جهت شادابی بیشتر در کار انجام شود. پیشنهاد می گردد جهت بالا رفتن کیفیت کار و امور محوله پرسنل آموزشهای بیشتری برگزار گردد. و …

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

فصل اول

مقدمه

بیان مسئله

بیان اهداف تحقیق

ضرورت های اهمیت تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعریف مفاهیم و واژه ها

فصل دوم

بررسی مبانی نظری و تئوری

بررسی تحقیقات گذشته

اجزای موثر در مهارت انسانی

انگیزش

تکریم ارباب رجوع

مدیریت از دیدگاه امام علی (ع)

موقعیت جغرافیایی و تاریخی شهر مقدس مشهد

فصل سوم

روش تحقیق

جامعه آماری

جامعه نمونه آماری

ابزار تحقیق و روش جمع آوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل، تعیین اعتبار ابزار جمع آوری داده ها

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل سوال ها

بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیه ها

فصل پنجم

خلاصه تحقیق

محدویت های تحقیق

پیشنهادها

پیوست ها

پرسش نامه

عکس

منابع تحقیق

مقدمه:

بعضی از صاحب نظران مدیریت رمز موفقیت مدیر را درتوان هدایت نیروی انسانی تحت سرپرستی وی می دانند و از این رو مدیریت را کار با دیگران و از طریق آنان در جهت کسب اهــــــــداف سازمان دانسته اند. و این ساخت یک مجموعه متشکل از ارزش های مذهبی، فلسفی، هنری، سیاسی و … است که در شکل رفتار فردی مدیر و بافت اجتماعی سازمان جلوه گر می شود.

اثر بخش بودن فعالیت های مدیریت، به تمایلات افراد درون سازمان در انجام وظایف محوله آنها بستگی دارد؛ از سوی دیگرهمه رفتارهای افراد هدفداراست. در واقع، دو عامل رفتار را شکل می دهد: یکی انگیزه و دیگری هدف. از این رو، انگیزه داشتن کارکنان برای انجام وظایف، و همسویی اهداف فردی با اهداف سازمان نقش اساسی در موقعیت سازمانی دارند.

طبیعت انسان از لحاظ کیفیت ارضای نیازهای خود، دارای خصوصیتی دو گانه است؛ یک خصلت آدمی چنان است که در اثر فقدان عوامل و شرایط لازم، احساس عدم رضایت می کند و چون شرایط و عوامل فراهم گردد، احساس عدم رضایت، کاهش یافته و بتدریج به بی تفاوتی می انجامد. اکثر عوامل فیزیولوژیک، دارای این نوع تأثیر می باشند، واین دسته از عوامل را می تــوان ((عوامل بهداشتی)) یـــــــا ((حافظ وضع موجود)) نامید.

خصلت دیگر آدمی، وجود نیازهایی است که در یک سو برای او رضایت و کامیابی فـراهم می آورد و سوی دیگر آن، فقدان رضایت یا بی تفاوتی است. به کمک ارضای این نیازها، می تـــوان شاغل را راضی کرد؛ ولی نمی توان او را ناراضی نمود. این نیازها که به وسیله عـــوامل شغلی و درونی و نه محیط ی- ارضاء می گردد، عبارتند از: کسب موفقیت و تحسین به خاطرانجام کار، مسئولیت بیشتر و رشد در کار، این رضایت ها اگر با محتویات شغلی به نحو مطلوبی ترکیب شــــــوند، پایدار خواهند بود. با توجه به این عوامل دوگانه، مدیر می تواند عوامل ناراضی کننده را محدود و عوامل راضی کننده را توسعه دهـــد؛ در این وضع، گرچه بهسازی محیط شغلی لازم شمرده می شود، ولی نمی توان به آن قناعت کرد؛ و به موازات آن می توان انگیزه های خلاقه آدمی را که رضـــایت واقعی را در ذات، کیفیت و نتیجه انجام کار جستجو می کنند، بیدار کرد و به کار گرفت. مدیر، با استفاده از این برداشت دو بعدی، می تواند فلسفه مدیریت و سبک مدیریت منابع انسانی را منقلب سازد.

پایان نامه حاضر برای دانشجویان رشته مدیریت امورامداد مقطع کاردانی به عنوان منبع اصلی درس ((کار درعرصه)) تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانش پژوهان، مدیران و رؤسای واحدهای اداری نیز از آن بهره مند شوند. ازخداوند کریم توفیق همه پژوهنده ها را درتدارک اندیشه هــای علمی خواهانم.

روش تجزیه و تحلیل، تعیین اعتبار ابزار جمع آوری داده ها:

چون پرسشنامه بر اساس مقیاس سه و چهار گزینه ای تنظیم گردیده جهــت بررسی و تجزیه و تحلیل یافته ها از روش آمار توصیفی استفاده شده است. لازم به ذکر است تعداد 10 سئوال از18 سئوال دارای مقیاس سه گزینه ای و تعــداد 7 سئوال دارای مقیاس چهار گزینه ای می باشد. و یک سئوال هم بصورت تشریحی مطرح گردیده تا پاسخگو بتواند مطالبی که در پرسشنامه نیامده و او احساس می کند که نیاز است، در آخر پرسش نامه بیان نماید. در این روش پس از جمع آوری پرسشنامه، فراوانی پاسخها نسبت به هر یک از گزینه های سوالات مشخص می گردد. و بعد از آن پاسخ تعیین می شود تا مشخص شود تعداد و چنــد درصد از پاسخ دهندگان نظرات مثبت یا منفی داشتـه و سپس برای کلیه سئوالات مربوط محاسبه انجام و با استفاده از نتایج حاصله به رد یا تایید سوالات پـــرداخته شده و در پایان با توجه به سوالات فرضیه ها و نتایج حاصله فرضیات رد یــا تاییـد می گردد و توضیح داده می شود که بالا بردن انگیزه کارکنان تا چه میزان مــوثر بوده است.

اعتبار و روائی پرسشنامه و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها توسط چند نفر ازاسـاتید، مشاورین و کارشناسان مجرب مسائل پژوهشی تایید شده

است.

---[دانلود]---