دانلود پایان نامه استخراج اتوماتیک اطلاعات بر اساس آنتالوژی

دسته: کامپیوتر و IT

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1980 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 167

  • پایان نامه استخراج اتوماتیک اطلاعات بر اساس آنتالوژی
  • پایان نامه استخراج اتوماتیک اطلاعات بر اساس آنتالوژی

  • دسته بندی: مهندسی» مهندسی متالورژی دانلود مقاله با موضوع ترمودینامیک استخراج حلالی نیکل توسط استخراج کننده LIX984N، در قالب pdf و در 11 صفحه. در این مقاله کاربردی، ترمودینامیک استخراج حلالی نیکل توسط استخراج کنندهLIX984N، مورد تحقیق و...

  • اسلاید ارایه مقاله کارشناسی ارشد شیمی آلودگی زیست محیط ی را می توان این گونه توصیف کرد که هر نوع عمدی یا تصادفی ورود ضایعات به محیط پیرامون که به وسیله عملکرد انسان صورت می پذیرد دسته: شیمی بازدید:...

پایان نامه استخراج اتوماتیک اطلاعات بر اساس آنتالوژی

مقدمه

تا ده سال پیش کسی هرگز فکر آن را نمی کرد که روزی اینترنت بتواند تا این حد در زندگی انسانها رسوخ نموده و در شیوه زندگی، اخبار، اطلاع رسانی، ارتباطات وغیره تاثیر گذار باشد. امروزه با رشدروز افزون وب و با وجود 400 میلیون وب سایت [ISC06] و چندین میلیارد منابع اطلاعاتی (شا مل صفحاتHTML ، فایل های صوتی، ویدئویی، تصاویر، RSS، XML و غیره)، عملا وب جاری به یککتابخانه بزرگ از منابع و اطلاعات مختلف تبدیل شده است.

بازیابی و استخراج اطلاعات

دسترسی آسان به منابع وب و حجم کثیر اطلاعات و مفاهیم موجود در صفحه وب، آن را به یکگنجینه ارزشمند از آنتالوژی های غیر رسمی تبدیل کرده است. از این رو استخراج آنتالوژی های رسمیسازی شده و یا حتی اطلاعات ساختیافته و یکپارچه از صفحات وب یکی از موضوعات مورد تحقیقپژوهشگران می باشد.

همانطور که گفته شد، صفحات وب برای نمایش و استفاده انسان ها طراحی شده اند و براحتی برایماشین ها قابل فهم نمی باشند. لذا برای استخراج اطلاعات از صفحات وب لازم است تا ابتدا با استفاده ازروش های داده کاوی، آماری و غیره، قواعد استخراج را یافته سپس با اعمال این قواعد بر روی صفحاتمشابه، اطلاعات مورد نظر را استخراج نمود. عملیات مربوط به اعمال قواعد استخراج بر روی صفحاتوب و بازیابی اطلاعات مورد نظر توسط نرم افزاری بنام Wrapper انجام می گیرد.

فهرست مطالب

فهرست لیست ها … و

1- مقدمه … 1

1-1- وب معنایی … 2

1-2- بازیابی و استخراج اطلاعات … 3

1-3- محدوده بحث و دستاورد تحقیق … 5

1-4- طرح کلی بحث … 7

2- مفاهیم و کلیات … 9

2-1- معرفی آنتالوژی … 9

2–1–1– سطوح بازنمایی آنتالوژی … 11

2–1–2– زبان های تعریف آنتالوژی … 12

2-2- استخراج اطلاعات و وب معنایی … 14

2-3- استخراج اطلاعات از انوع مختلف منابع متنی وب … 16

2-4- بازیابی اطلاعات و استخراج اطلاعات … 17

2-4-1- بازیابی داده در مقابل بازیابی اطلاعات … 19

2-4-2- بازیابی اطلاعات برای وب معنایی در مقابل بازیابی اطلاعات مبتنی بر آنتالوژی … 20

2-5- ایجاد آنتالوژی برای وب معنایی … 20

2-5-1- ایجاد دستی آنتالوژی ها … 20

2-5-2- ایجاد اتوماتیک آنتالوژی ها … 22

2-6- خلاصه مطالب و نتیجه گیری … 24

3- بررسی سوابق مرتبط با تحقیق … 25

3-1- مقدمه … 25

3-2- روش های مبتنی بر زبان های پرس و جو … 26

3-3- روش های مبتنی بر پردازش زبان طبیعی … 29

3-4- روش های آگاه از HTML … 35

3-5- روش های استنتاج WRAPPER … 38

3-6- روش های مبتنی بر آنتالوژی … 42

3-7- خلاصه مطالب و نتیجه گیری … 46

48 … ONTOBYONTO معرفی سیستم

4-1- مقدمه … 48

4-2- معماری سیستم ONTOBYONTO … 50

52 … WRAPPER زبان تعریف: WDML -3-4

4-3-1- معرفی مستندات ورودی … 53

4-3-2- معرفی قالب خروجی … 54

4-3-3- معرفی الگوی استخراج … 55

4-4- استخراج با استفاده از WDML … 62

4-4-1- الگوریتم استخراج … 62

4-4-2- اجرای یک مثال … 66

4-5- خلاصه مطالب و نتیجه گیری … 68

5- تولید اتوماتیک فایل های WDML … 70

5-1- مقدمه … 70

5-2- آنتالوژی استخراج … 71

5-2-1- انتخاب زبان … 72

5-2-2- تعریف کلاس ها … 73

5-2-3- تعریف خصوصیات … 74

5-2-4- تعریف الگو ها … 77

5-2-5- تعریف فهرست واژگان آنتالوژی … 81

5-2-5- آنتالوژی استخراج برای یک صفحه وب نمونه … 82

5-3- الگوریتم ایجاد اتوماتیک WDML … 84

5-3-1- تولید WDML … 85

87 … Wapper ایجاد 2 3 5

5-3-3- یافتن الگو ها … 89

5-3-4- روتین های اولیه مورد نیاز در پردازش الگو ها … 93

5-4- اجرای الگوریتم در یک صفحه نمونه … 102

5-5- خلاصه مطالب و نتیجه گیری … 106

6- ارزیابی و جمع بندی مطالب … 107

6-1- مقدمه … 107

6-2- شاخص های ارزیابی … 108

6-3- روش و نتایج ارزیابی … 110

6-4- نقاط گسترش تحقیق … 112

7- منابع … 113

8- ضمائم … 116

8-1- آنتالوژی استخراج نمونه برای گوش های تلفن همراه … 116

فهرست شکل ها

شکل 1: نمودار رشد سایت های اینترنتی [ISC06] … 1

شکل 2: عملکرد Wrapper ها … 3

شکل 3: مولفه خزشگر … 5

شکل 4: مولفه تولید کننده Wrapper … 6

شکل 5: مولفه استخراج کننده … 6

---[دانلود]---